0 Comments

ปรัชญา ชีวิต รอยเท้าแห่งพุทธ โลกแห่งแสงสว่าง

ปรัชญา ชีวิต รอยเท้าแห่งพุทธ ความเป็นอยู่ทุกวันนี้ ปรัชญา ดูเหมือนว่าโลกมันจะร้อนและเร็ว ไปสะหมดทุกอย่าง การแข่งขันก็มากมาย จากคนดี กลายเป็นคนเลว จาก เป็นคนใจเย็น กลายเป็นคนใจร้อน จากเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่น กลายเป็น คนเห็นแก่ตัว จากเป็นประเทศที่เป็นเมืองยิ้ม กลับกลาย เป็นเมืองร้อน ทุกๆอย่างแปลี่ยนไป ตามกาลเวลา หรือแปลี่ยนเพราะ ความอยากเอาชนะของใจคนเรา ทุกวันนี้เรายังเป็นตัวของตัวเอง อยู่หรือไม่ หรือเป็นแค่ตัวละครตัวหนึ่งที่เอาไว้แสดงตามปก Fackbook ทุกวันนี้เราแทบจะบอกได้เลยว่าคนไทย นั้น ยิ่งเป็นช่วงวัยรุ่นแทบจะไม่เข้าวัด หัดฝึกสติ สงบจิตใจเลยก็ว่าได้ ใช้ชีวิตแบบไร้สติ ทำแต่สิ่งที่เห็นว่าคนนู้นแล้วทำแล้วมีคนสนใจเยอะ โ ด ย ไ ม่ คิ ด ถึ ง ถู ก ห รื อ ผิ ด ปรัชญา ความคิด สติ ปัญญา ทุกอย่างล้วนมี […]