แฟชั่นการทำสีเล็บ ในปัจจุบันของสาวๆ

0 Comments

แฟชั่นการทำสีเล็บ ในปัจจุบันของสาวๆ เรามีความสวย ความงาม ของสาวๆในปัจจุบันมาฝากกันค่ะ เป็นความสวยของเล็บ เล็บที่สาวๆรักและห่วงมาก ที่เรานำมาฝากคือการทาเล็บค่ะ ไปดูกันว่า มีแบบที่คุณชอบหรือป่าว

ฟองน้ำไล่เฉดสี

สำหรับสาวๆ ที่ชอบเพ้นท์เล็บสไตล์ ทูโทน แบบไล่เฉด ลวดลายสีสันสดใสติดบนเล็บด้วย ฟองน้ำเก่าที่ปลดระวางจากที่เคยใช้เกลี่ยรองพื้นนี่แหละค่ะ ของดี ลองหยิบมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วเพ้นท์เล็บกันนะคะ

วิธีการ ป้ายยาทาเล็บลงไป 2 สีขนานกัน จะเลือกทูโทนเฉดใกล้เคียงกันหรือจะสีสันตัดกันก็แล้วแต่รสนิยม ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะ แล้วก็แปะลงไปที่เล็บ เราก็จะได้เล็บสีสันมุ้งมิ้งแบบไล่เฉดที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆ ค่ะ

 

สติ๊กเกอร์วงกลมแบ่งสีปลายเล็บ

ของใกล้ตัวมากๆ ที่หลายคนมองข้ามไปว่าสามารถนำมาสร้างสรรค์ไอเดียเพ้นท์เล็บให้บรรเจิด เกิดได้แบบประหยัดดเงินได้ด้วย

วิธีการ นำสติ๊กเกอร์วงกลม มาแปะไว้บนเล็บ โดยให้เหลือส่วนเนื้อเล็บส่วนปลายเล็บไว้เล็กน้อย แล้วทายาทาเล็บลงไป เราก็จะได้ลายเพ้นท์เล็บที่ปลายเล็บที่โค้งเว้าตามแนวเล็บเป๊ะๆ ค่ะ

สก็อตเทปแบ่งสีเล็บ

โปรดอย่ามองข้ามหรือดูถูกสก็อตเทปเด็ดขาดเชียวนะคะ เพราะแค่คุณตัดแล้วแปะลงไปบนเล็บในส่วนที่ไม่อยากให้สีทาเล็บไปโดน เมื่อเพ้นท์สีลงไป สาวๆ ก็จะได้ลวดลายเพ้นท์เล็บสุดชิค จะเล่นลาย หรือจะทำเป็นลายเส้น เล่นริ้ว ก็สามารถค่ะ

วิ ธี ก า ร ตั ด ส ก็ อ ต เ ท ป เ ป็ น ล ว ด ล า ย ห รื อ เ ป็ น เ ส้ น พ า ด ไ ป ม า ปิ ด ทั บ ใ น ส่ ว น ที่ ไ ม่ อ ย า ก ใ ห้ โ ด น สี ท า เ ล็ บ

แฟชั่นการทำสีเล็บ ในปัจจุบันของสาวๆ
แฟชั่นการทำสีเล็บ ในปัจจุบันของสาวๆ

กิ๊ฟดำติดผมกับลาย

ยังคงเป็นลวดลายที่เป็นอมตะมาก สำหรับลายจุด สุดเก๋ เริ่ด วิธีการ เพ้นท์สีรองพื้นก่อน แล้วแต้มลายจุดด้วยหัวกิ๊ฟ

ผ้าตาข่ายสร้างลวดลาย

ผ้าใยตาข่ายเล็กๆ ที่หาได้ในบ้าน ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์เพ้นท์เล็บให้สาวๆ ได้สวย เปรี้ยวได้ภายในพริบตาค่ะ

วิ ธี ก า ร ท า เ ล็ บ ด้ ว ย สี พื้ น ไ ว้ ก่ อ น จ า ก นั้ น ท า สี ที่ ต้ อ ง ก าร ตั ด เ ส้ น เ ป็ น ต า ข า ย ล ง บ น ผ้ า ต า ข่ า ย  แ ล้ ว แ ป ะ ทั บ ล ง บ น เ ล็ บ

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > >